Regulamin

1. Każdy z użytkowników naszego serwisu ma prawo dodania strony.

2. Strona nie może zostać dodana bez akceptacji niniejszego regulaminu.

3. Strony zgłaszane do katalogu, oceniane są przez administratora według jego oceny są zatwierdzane lub nie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tytułów i opisów stron zgłaszanych do katalogu bez zgody i powiadamiania o tym fakcie.

4. Opis dodawanej strony powinien być poprawny ortograficznie oraz unikalny.

5. Nie dodajemy do naszych katalogów, stron:
- zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym
- niedokończonych (w budowie)
- w których przeważają reklamy nad treścią
- o niskiej wartości merytorycznej i estetycznej
- do obejrzenia których wymagane jest podanie hasła - dodajemy tylko strony ogólnodostępne
6. Strony, które przestają spełniać niniejszy regulamin, zostają usunięte.

7. Administracja Katalogu zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub usunięcia strony z Katalogu bez powiadomienia.

8. Administracja Katalogu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.

9. Zgłaszający stronę oświadcza, iż jest jej Właścicielem lub też działa z polecenia prawnych jej Właścicieli.

10. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

11. Nowy regulamin obowiązuje z chwilą opublikowania.